TOTEUTUA VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

toteutua, täyttyä, käydä toteen, toteuttaa, toteutus, täytäntöönpano

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


TOTEUTUA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.