Tervetuloa FinSL Signbank -tietokantaan!
FinSL Signbank on suomalaisen viittomakielen leksikkotietokanta ja se on luotu Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskuksessa käynnistyneen Suomen viittomakielten korpusprojektin (CFINSL) käyttöön australialaisen ja hollantilaisen viittomakielen leksikkotietokannan (Signbank) pohjalta. Näiden kolmen viittomakielen leksikkotietokannan lähdekoodit ovat saatavilla Githubista (https://github.com/Signbank).

Suomalaisen viittomakielen annotoinnin yhteydessä käytetyt glossit lisätään Signbankiin, jolloin niitä täydennetään mm. käännösvastineilla sekä viitotuilla videoilla, minkä jälkeen glossit vahvistetaan.

Signbankin perustehtävänä on toimia työkaluna annotoinnissa, jolloin annotointi sujuu tehokkaammin sekä leksikkotietokantaa voidaan jatkossa hyödyntää moneen tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Tällä hetkellä tietokanta on saatavilla vain Suomen viittomakielten korpusprojektin parissa työskenteleville.  


Lisätietoja löydät seuraavilta sivuilta:

Suomen viittomakielten korpusprojekti:

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/viittomakieli/tutkimus/korpusprojekti

Viittomakielen keskus:

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/viittomakieli