Tervetuloa käyttämään Suomen Signbank -tietokantaa!

Suomen Signbank on suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle rakennettu leksikkotietokanta. Sen kehittämistyöstä on vastannut Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksen Suomen viittomakielten korpusprojekti (CFINSL). Mukana työssä on ollut myös Kuurojen Liiton korpus- ja sanakirjatyö.

Suomen Signbankin perustehtävänä on toimia työkaluna viittomakielisten tekstien annotoinnissa. Annotoinnilla tarkoitetaan kielitieteellisten merkintöjen liittämistä videon aikakoodiin. Näin koodatusta aineistosta voidaan muodostaa viittomakielisten tekstien korpus.

Viittomakielten korpustyössä kullekin muodoltaan ja merkitykseltään vakiintuneelle eli leksikaaliselle viittomalle annetaan uniikki nimi, glossi (esimerkiksi TOIVOA tai BERÄTTA). Signbank-tietokantaan tallennetaan glossin lisäksi viittoman perusmuoto videolla, viittoman suomen- tai ruotsinkieliset merkitysvastineet ja tarvittaessa muuta tietoa viittomasta. Tietokanta täydentyy annotointityön edetessä.

Tietokantaan on nyt tallennettu suomalaisen viittomakielen leksikkoa, ja suomenruotsalaisen viittomakielen leksikkotyön aloittamista valmistellaan viittomakielen keskuksessa. Suomalaisen viittomakielen leksikkoja on tekeillä kaksi: Kuurojen Liiton Kipo-korpuksen leksikko avattiin julkiseen käyttöön kesäkuussa 2017 ja Suomen viittomakielten korpusprojektin leksikko huhtikuussa 2018. Korpuksia käyttävät voivat tarkistaa leksikoista, mihin viittomaan milläkin glossilla viitataan. Kipo-korpus ja osia viittomakielen keskuksen korpusaineistosta on jo saatavilla Kielipankin LAT-palvelussa. Viittomakielen keskus tiedottaa syksyllä 2018, milloin sen tuottama laajempi aineisto tullaan julkaisemaan.

Suomen Signbank -tietokanta pohjautuu australialaisen ja alankomaalaisen viittomakielen Signbank-leksikkotietokantoihin. Kaikkien kolmen tietokannan lähdekoodit ovat saatavissa Githubista (https://github.com/Signbank).

Suomen Signbank -tietokantaan tallennetut videot ovat käytettävissä Creative Commons BY-NC-SA-lisenssin mukaisesti https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi.