PÄÄSTÄ-JOHONKIN VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

päästä jonnekin, päästä (johonkin), pääsy, saavutettava, saavutettavuus

English:

No translations.

Notes


PÄÄSTÄ-JOHONKIN_1


SAAVUTETTAVA


PÄÄSTÄ-JOHONKIN_2


PÄÄSTÄ-JOHONKIN_3


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss