PELÄTÄ(L) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

pelätä, pelko, pelottava, vaarallinen, vaara, uhka, riski, pelokas, arka

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


PELÄTÄ(L)


VAARALLINEN


RISKI(L)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin