MONTA VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

monta, montako, moni, usea, paljon, paljonko, lukumäärä, luku, lukema, lukuisa, määrä, numero

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


MÄÄRÄ


MONI


MONTAKO_1


MONTAKO_2


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.