ANNOTOIDA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

annotoida, annotointi, litteroida, litterointi, glossata, glossi

English:

No translations.

Notes

No notes.


ANNOTOIDA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.