LIETTUA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

Liettua, liettua, liettualainen

English:

No translations.

Notes

@vnp


LIETTUA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.