OS:pikkusormi VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

neljäs, neljänneksi, neljäntenä, kuudes, kuudenneksi, kuudentena, viides, viidenneksi, viidentenä

English:

No translations.

Notes

@poijul


OS:pikkusormi_neljäs


OS:pikkusormi_kuudes


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.