ALEMPI(BcBc) VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

epätasa-arvo, epätasa-arvoinen, alempi, matalampi, lyhyempi

English:

No translations.

Notes


EPÄTASA-ARVO


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • ALLA suhde_viittomaan VKK_FinSL
  • ALAS suhde_viittomaan VKK_FinSL
Relations to this gloss
  • No reverse relations.