AIHEUTTAA VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

aiheuttaa, seuraus, seurata jostakin, johtua jostakin, aiheutua jostakin, olla seurauksena, vaikuttaa, vaikutus, aiheuttaja, olla syynä johonkin, saada alkunsa jostakin

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


AIHEUTTAA


VAIKUTTAA(OB)


SEURAUS


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.