AIHEUTTAA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

aiheuttaa, seuraus, seurata jostakin, johtua jostakin, aiheutua jostakin, olla seurauksena, vaikuttaa, vaikutus, aiheuttaja, olla syynä johonkin, saada alkunsa jostakin

English:

No translations.

Notes


AIHEUTTAA


VAIKUTTAA(OB)


SEURAUS


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.