NEUVOSTOLIITTO VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

Neuvostoliitto, neuvostoliittolainen

englanti:

The Soviet Union, The Union of Soviet Socialist Republics, USSR

Lisätiedot

@vnp


NEUVOSTOLIITTO


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.