KAHVI(F) VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

kahvi, juoda kupista, kahvitella, kahvikuppi, kahvila, kahvio, kanttiini

English:

No translations.

Notes


KAHVI(F)_1


KAHVI(F)_2


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss