PUUTTUA(L_liukuva) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

puuttua, puute, tarvita, tarve, tarpeellinen, olla pulassa, olla puutteessa, olla kusessa

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


PUUTTUA-JOTAKIN(L_liukuva)


TARVITA(L_liukuva)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin