TARKKAILLA VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

tarkkailla, tarkkailu, kontrolloida, kontrolli, observoida, observointi, vahtia, valvoa, valvonta, pitää silmällä, seurata, seuranta

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


TARKKAILLA


SEURATA(VcB)


SEURATA(VcB)


VALVOA(VcB)


VALVOA(VcB)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.