TARKKAILLA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

tarkkailla, tarkkailu, kontrolloida, kontrolli, observoida, observointi, vahtia, valvoa, valvonta, pitää silmällä, seurata, seuranta

English:

No translations.

Notes


TARKKAILLA


SEURATA(VcB)


SEURATA(VcB)


VALVOA(VcB)


VALVOA(VcB)


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.