SUKU(L_kääntö) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

suku, sukulainen, olla sukua, serkku, sukunimi

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


SUKU(L_kääntö)


SERKKU(5c5c)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin