SAMA(L_alas) VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

sama, sama kuin, samoin, myös, myöskin, ihan, ihan kuin, kuten, niin, niin kuin, näin, kuitenkin, vaikka, silti, aivan

English:

No translations.

Notes


SAMA(O_vasta)


MYÖS_1


MYÖS_2


Relations to glosses

Relations from this gloss
Relations to this gloss