SAMA(L_alas) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

sama, sama kuin, samoin, myös, myöskin, ihan, ihan kuin, kuten, niin, niin kuin, näin, kuitenkin, vaikka, silti, aivan

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


SAMA(O_vasta)


MYÖS


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin