RIITTÄÄ-JO VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

riittävästi, riitti, riittää jo

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

@y


RIITTÄÄ-JO


RIITTÄÄ-JO


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.