MEDIA(L_eteen) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

media, tiedottaa, tiedotus

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


MEDIA(L_eteen)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.