KÄYNNISTÄÄ(G) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

käynnistää, pyörähtää käyntiin, käynnistyä, käynnistää moottori, startata

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


KÄYNNISTÄÄ(G)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin