AJAA-ASIAA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

ajaa jotakin asiaa, pyrkiä edistämään jotakin, toimia jonkin asian hyväksi

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.