al_SILLOIN-TÄLLÖIN Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

silloin tällöin, aika ajoin, joskus, ajoittain

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.
Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.