TASA-ARVOINEN Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

tasa-arvo, tasa-arvoisuus, tasa-arvoinen, tasavertaisuus, tasavertainen; yhdenvertaisuus, yhdenvertainen; samanvertaisuus, samanvertainen; demokratia

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.
Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.