SOVELTAA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

soveltaa; sopeuttaa, sovittaa, mukauttaa; soveltua, sopeutua, mukautua

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.

Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.