TUOMITA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

oikeus; käräjä-; juristi; tuomari; raati

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.

Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.