HARVOIN Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

harvoin, harvaan, harvakseen, harvakseltaan, silloin tällöin; harvassa, siellä täällä; harvinainen, harvinaisuus

English:

No translations.

Notes

No notes.


HARVOIN


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.