AIHEUTUA Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

1. koska, sillä, kun; takia, tähden, vuoksi; siksi, sen takia, sen tähden, sen vuoksi, siitä syystä; siksi että, jotta; 2. syy, aiheuttaja, alkusyy; seuraus; olla syynä johonkin, aiheutua jostakin, johtua jostakin, saada alkunsa jostakin, seurata jostakin

English:

No translations.

Notes

No notes.


AIHEUTUA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.