AIHEUTUA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

1. koska, sillä, kun; takia, tähden, vuoksi; siksi, sen takia, sen tähden, sen vuoksi, siitä syystä; siksi että, jotta; 2. syy, aiheuttaja, alkusyy; seuraus; olla syynä johonkin, aiheutua jostakin, johtua jostakin, saada alkunsa jostakin, seurata jostakin

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


AIHEUTUA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.