RUKOILLA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

1. rukous, lukea rukous, rukoilla, rukoilija; 2. ristiä kädet, panna kädet ristiin, laittaa kädet ristiin; 3. hartaus, hartaushetki

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


RUKOILLA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.