VIITTOA(kontakti) Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

viittoa, viittominen, viittomis-; (viittomakielellä ilmaisemisesta:) sanoa, puhua, kertoa, keskustella, jutella

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


VIITTOA(kontakti)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.