TARKKA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

1. selvä, selvästi, selvyys, selkeä, selkeästi, selkeys; selko-; 2. tarkka, tarkkaan, tarkasti, tarkoin, tarkalleen, täsmälleen, pilkulleen

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


TARKKA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.