PELÄTÄ Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

1. pelätä, pelko, pelottaa, pelokas, pelkuri, ei uskalla, ei rohkene, hirvittää; arka, arkailla, arkaileva, arkailu, arkuus, arastella, arastelu; 2. vaara, vaarallinen, vaarallisuus; uhka, uhkaava; 3. riski, riskialtis; riskaabeli

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


PELÄTÄ


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.