RISTIRIITAINEN Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

ristiriita, ristiriitainen, olla ristiriidassa jonkin kanssa; konflikti; riidellä, riitasointu, mennä ristiin, ei sovi yhteen, yhteensopimaton

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


RISTIRIITAINEN


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.