VIKA Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

vika, viallinen, vioittunut, vioittuma; virhe, virheellinen; rikki, rikkinäinen, rikkoutuma, rikkouma, vaurio, vaurioitunut, vahingoittunut, vahingoittuma

English:

No translations.

Notes

No notes.


VIKA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.