EDISTYÄ Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

edistyä, kehittyä, parantua, kohentua, koheta; petraantua; edistää, kehittää, parantaa, kohentaa; petrata; edistynyt, kehittynyt, parantunut, kohentunut; petraantunut; edistys, kehitys, parannus, kohennus; petraus

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


EDISTYÄ


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.