NÄKKILEIPÄ Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

1. elanto, toimeentulo; ansio, ansiot, tulot, ansiotulot; 2. näkkileipä; näkkäri; vanikka; korppu

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Poistin vastineet: leipä (ei ymmärry oikein ilman esimerkkikäyttöä: Hän ansaitsee leipänsä....) sekä (tietokonealan arkikielessä:) korppu (koska vuosi 2017).


NAKKILEIPA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.