RAKENTAA Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

rakentaa, koota, panna kokoon, koostaa; rakenne, rakennelma, rakennus, rakentaja; rakenteellinen; struktuuri, konstruktio

English:

No translations.

Notes

No notes.


RAKENTAA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.