RAKENTAA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

rakentaa, koota, panna kokoon, koostaa; rakenne, rakennelma, rakennus, rakentaja; rakenteellinen; struktuuri, konstruktio

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


RAKENTAA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.