TAPA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

tapa, piintynyt tapa, tottumus; olla tapana; olla jonkinlainen tavoiltaan

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


TAPA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.