Käännösvastineet

suomi:

1. järjestää, järjestys, järjestellä, järjestely, järjestelyt; järjestelmä, systeemi; hoitaa asia, panna toimeen, toteuttaa, organisoida, organisointi; järjestäytyä, järjestäytymis-; 2. huolellinen, huolellisuus, huolellisesti, huolella, järjestelmällinen, järjestelmällisyys, järjestelmällisesti, säntillinen, säntillisyys, säntillisesti, täsmällinen, täsmällisyys, täsmällisesti, tunnollinen, tunnollisuus, tunnollisesti, tarkka; säännöllinen, säännöllisyys, säännöllisesti, systemaattinen, systemaattisuus, systemaattisesti; jämpti, jämtti

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


JÄRJESTÄÄ(pomppiva)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.