Translation equivalents

Finnish:

1. järjestää, järjestys, järjestellä, järjestely, järjestelyt; järjestelmä, systeemi; hoitaa asia, panna toimeen, toteuttaa, organisoida, organisointi; järjestäytyä, järjestäytymis-; 2. huolellinen, huolellisuus, huolellisesti, huolella, järjestelmällinen, järjestelmällisyys, järjestelmällisesti, säntillinen, säntillisyys, säntillisesti, täsmällinen, täsmällisyys, täsmällisesti, tunnollinen, tunnollisuus, tunnollisesti, tarkka; säännöllinen, säännöllisyys, säännöllisesti, systemaattinen, systemaattisuus, systemaattisesti; jämpti, jämtti

English:

No translations.

Notes

No notes.


JÄRJESTÄÄ(pomppiva)


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.