ULKOPUOLELLA Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

ulkopuolella, ulkopuolelle; ulkopuolinen; ulompana, ulommas, ulommaksi; etäämpänä, etäämmäksi, etäämmällä, etäämmälle, kauempana, kauemmaksi, loitompana, loitommalle; sivussa, sivuun, sivummalla, sivummalle; sivullinen; ulkoinen

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


ULKOPUOLELLA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.