ULKOPUOLELLA Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

ulkopuolella, ulkopuolelle; ulkopuolinen; ulompana, ulommas, ulommaksi; etäämpänä, etäämmäksi, etäämmällä, etäämmälle, kauempana, kauemmaksi, loitompana, loitommalle; sivussa, sivuun, sivummalla, sivummalle; sivullinen; ulkoinen

English:

No translations.

Notes

No notes.


ULKOPUOLELLA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.