TIETÄÄ Kipo-korpus

Käännösvastineet

suomi:

tietää, tieto, tiedot, tietous, tietoisuus, tietämys, informaatio; data; tietävä, olla selvillä, olla perillä, olla tietoinen; tuntea, tuntemus, tunnettu, tuttu; tuttava; tietty

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

Ei lisätietoja.


TIETAA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.