TIETÄÄ Kipo-corpus

Translation equivalents

Finnish:

tietää, tieto, tiedot, tietous, tietoisuus, tietämys, informaatio; data; tietävä, olla selvillä, olla perillä, olla tietoinen; tuntea, tuntemus, tunnettu, tuttu; tuttava; tietty

English:

No translations.

Notes

No notes.


TIETAA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.