Käännösvastineet

suomi:

verrata, verrokki, vertainen, vastaava, vertaus, vertauksellinen, vertais-

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


VERRATA(L_lähenevä)


VASTAAVA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.