TIETÄÄ(L_toisto) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

tietää, tuntea, tieto, tietämys, tuntemus, tietoinen, tuttu, tunnettu, tietty, tiedossa, olla selvillä

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


TIETÄÄ(L_toisto)


TIETO


TUNTEA(B)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin