EI(O_eteen) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

ei, älä, älkää, älköön, ei missään nimessä

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

@ele @neg


EI(O_eteen)_1


EI(O_eteen)_2


ÄLÄ


EI(O_alas)


ÄLÄ


EI-KUN


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin