Käännösvastineet

suomi:

samalla, samanaikainen, samaan aikaan, samanaikais- yhtäaikaisesti, yhtäaikaa, yhtäaikainen, yhtäaikais-, simultaaninen, (koulu)toveri

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


SAMANAIKAINEN(O_alas)


SAMANAIKAINEN(O_ylös)


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
  • Ei relaatioita.
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.