KUURO(P_korva) VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

kuuro, kuulovammainen, kuuroutunut

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot


KUURO(H-P_korva)


KUURO_B


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin