JUTELLA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

jutella, rupatella, juttelu, rupattelu, keskustella, keskustelu, jutustella, haastella, turista

English:

No translations.

Notes


JUTELLA(55-O_taakse)


JUTELLA(55-O_vasta)_1


JUTELLA(55-O_vasta)_2


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.