HERO-URHEILUSEURA VKK-korpus

Käännösvastineet

suomi:

Hero (Helsingin kuurojen urheiluseura), urheiluseura Hero

englanti:

Ei käännösvastineita.

Lisätiedot

@vnm @sv


HERO-URHEILUSEURA


Suhteet muihin glosseihin

Suhteet tästä glossista
Suhteet tähän glossiin
  • Ei käänteisiä relaatioita.